מבצע!

TAKI משחקי שפיר לוגי טאקי מילים

59.00 49.00

תיאור

מטרת המשחק היא להיפטר מהקלפים שביד על ידי השלמת מילים המתחילות באחת מהאותיות שבראש אחת משלוש ערמות המשחק. ככל שהמילה ארוכה יותר תפטרו מיותר קלפים. שימוש נכון בקלפי הפקודה בסופן של המילים מעניקים יתרון ומקדמים בדרך אל הניצחון.

לגילאי 8+, 2-6 משתתפים.

מה תמצאו בקופסה?
84 קלפי אותיות ב-4 צבעים והוראות המשחק.
כל אות צבעונית מופיעה פעם אחת בכל צבע. קלפי האותיות צ,ב,ע (ללא
צבע) והקלף החופשי מופיעים פעמיים כל אחד.מטרת המשחק היא להפטר מכל הקלפים על ידי יצירת מילים בעזרת
האותיות שביד. כל מילה חייבת להתחיל באות המופיעה בראש אחת
משלוש ערמות המשחק. אם מצליחים לסיים את המילה באות שיש בה
פקודה היא מחייבת ומעניקה יתרון לשחקן המשחק או מעכבת שחקנים
אחרים. המנצח הוא השחקן שנפטר ראשון מכל הקלפים שבידו.
כיצד משחקים?
מחלק שנבחר מערבב את הקלפים ומחלק 8 קלפים לכל משתתף. שאר
הקלפים מונחים בצד כקופה. לאחר שכולם קבלו את הקלפים פותחים
את שלושת הקלפים הראשונים בקופה ומניחים אותם זה לצד זה גלויים
במרכז. קלפים אלו יוצרים את תחילתן של שלוש ערמות המשחק.המחלק משחק ראשון ולאחריו מתקדם התור בכיוון השעון. כל שחקן
בתורו מנסה לרדת עם כמה שיותר קלפים על ידי יצירת מילה בעזרת
קלפי האותיות שבידו באופן הבא:
1 .המילה חייבת להתחיל באחת האותיות שנמצאות בראש אחת משלוש
ערמות המשחק.
2 .האות השנייה של המילה, )כלומר, האות הראשונה שאיתה יורד
השחקן, חייבת להיות באותו הצבע או אות זהה לאות שבראש הערמה
עליה בחר לשחק. )כמו למשל המילה ממש(.
3 .מהאות השלישית והלאה מותר להשתמש באות בכל צבע.
4 .את הקלפים יש להניח זה על גבי זה כך שהאות האחרונה של המילה
ששוחקה תהיה האות החדשה בראש הערמה ששוחקה.
• שחקן שאינו יכול לרדת עם מילה חייב למשוך קלף מהקופה ואינו יכול
לשחק באותו התור.
• שחקן שנותר עם קלף אחד ביד חייב להכריז ”אחרון“. אם שכח ייענש
במשיכת 4 קלפים מהקופה.

 

 

 

X