Modular מודולר כביש מהיר אלקטרוני 130 חלקים להרכבה

199.00 159.00

תיאור

מערכת כבישים וגשרים להרכבה ולהסעת מכוניות משחק. כולל רכב המופעל ע”י בטריה. מגוון גדול מאוד של אפשרויות הרכבה.

מתחבר ע”י חלקי דמוי לגו ותואם ללגו בסיס

לגילאי 4+